POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy tekst polityki prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi (dalej: „Dane Osobowe”), wysłanymi przez Ciebie bądź inaczej uzyskanymi od Ciebie, w kontekście przeprowadzenia konkursu „Święta Maszy” (dalej: „Konkurs”), przechowywanymi przez nas na oficjalnej stronie internetowej poświęconej niniejszemu Konkursowi, o adresie http://konkurs.mashabear.com (dalej: „Strona Internetowa”).

Animaccord Ltd i filie spółki (dalej wspólnie: „Animaccord”, „my”, „nas” oraz „nasz” / „nasza” / „nasze”) szanujemy Twoją prywatność. Prosimy o uważne przeczytanie naszej Polityki Prywatności, aby mieć pełną świadomość, jak gromadzimy, korzystamy, chronimy lub w inny sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.

Oświadczamy, że Twoje i pozostałych uczestników Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Zgoda

Biorąc udział w Konkursie, zgadzasz się na zbieranie, ewidencjonowanie, systematyzowanie, akumulację, przechowywanie, rewidowanie (aktualizowanie, zmiana), pozyskiwanie, wykorzystywanie, przenoszenie (dostarczanie, dostęp), dystrybuowanie przez nas, w przypadkach i w zakresie dopuszczanym przez polskie przepisy prawne, depersonalizację, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w przypadku jakichkolwiek Danych Osobowych bądź innych informacji otrzymanych przez nas wskutek takiego wykorzystania (RODO, art. 6 ust. 1).

 

Kiedy zbieramy dane osobowe i jak je wykorzystujemy

Twoje dane osobowe zbieramy, gdy umieszczasz je w zgłoszeniu na Stronie Internetowej, wgrywasz Utwór zgodnie z wytycznymi, które są zawarte w Regulaminie konkursowym, i wypełniasz formularz bądź wprowadzasz informacje na naszej Stronie Internetowej.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w kilku różnych celach dostosowanych do prawnych obowiązków i podstaw, w tym na podstawie uzasadnionego interesu, takich jak:

 • w zakresie i w celach koniecznych dla przeprowadzenia Konkursu, dostarczenia Nagród, realizacji czynności związanych z wynikami Konkursu (RODO, art. 6 ust. 1);
 • w celach uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora bądź przez stronę trzecią, tj. dla ustanowienia, wykonania bądź ochrony tytułów prawnych i promocji działalności Organizatora i powiązanych z nim podmiotów (RODO, art. 6 ust. 1f);
 • by stosować się do prawnego wymogu ochrony Twoich uzasadnionych interesów, ochrony bezpieczeństwa bądź integralności naszych baz danych lub Strony Internetowej, jako przedsięwzięte środki ostrożności na wypadek odpowiedzialności prawnej.

 

Jakie dane osobowe zbieramy

Przez Dane Osobowe rozumie się jakiekolwiek dane, które albo same w sobie, albo wraz z innymi danymi mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dostarczasz nam takich danych bezpośrednio, kiedy korzystasz z naszych Stron Internetowych bądź komunikujesz się z nami, na przykład zwracając się do nas z zapytaniem i otrzymując od nas dodatkowe informacje bądź usługi.

Jeśli umieścisz swoje zgłoszenie na Stronie Internetowej poprzez wgranie Utworu i wypełnisz formularz bądź wprowadzisz informacje na naszej Stronie Internetowej, wówczas możemy zbierać od Ciebie następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mailowy lub numer telefonu;
 • adres i kod pocztowy;
 • kraj i inne informacje lokalizacyjne;
 • datę urodzenia;
 • płeć;
 • każdą informację, jaką wprowadzasz w ramach udziału w Konkursie.

Niekiedy uzupełniamy dostarczane przez Ciebie informacje o informacje otrzymane od stron trzecich. Jeśli przykładowo otrzymamy nieprawidłowy kod pocztowy, możemy skorzystać z oprogramowania stron trzecich, aby tę nieprawidłowość skorygować.

Należy pamiętać, że jeśli postanowisz nie udzielić nam określonej informacji, którą określiliśmy jako obowiązkową, w niektórych przypadkach może to oznaczać, że nie będziemy mogli zapewnić Ci określonej usługi.

Jeśli tylko przeglądasz naszą Stronę Internetową, wówczas zbieramy te same podstawowe informacje i dane nieosobowe, które gromadzi większość stron internetowych.

Wśród danych nieosobowych, które zbieramy od wszystkich odwiedzających naszą Stronę Internetową, znajdują się:

 • rodzaj przeglądarki odwiedzającego,
 • ustawienia języka,
 • adres witryny odsyłającej,
 • dodatkowe witryny, o które było zapytanie (request)
 • data i czas każdego takiego zapytania (requestu) ze strony odwiedzającego
 • informacja o Twoim urządzeniu (jak choćby Twój adres IP czy kolejny identyfikator urządzenia) i o Twoim użytkowaniu lub usługach za pośrednictwem plików typu cookie (i podobnych technologii), co bardziej szczegółowo opisano poniżej.

 

Odnośniki (linki) stron trzecich

Ta witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn stron trzecich, wtyczki i aplikacje. Kliknięcie w owe odnośniki i uaktywnienie owych łącz może pozwolić stronom trzecim na zbieranie lub współkorzystanie z danych o Tobie. Nie nadzorujemy owych witryn stron trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich politykę prywatności. W chwili opuszczenia naszej witryny internetowej zachęcamy Cię do przeczytania zasad polityki prywatności na każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

 

Pliki cookie i podobne technologie

Aby zapewnić naszej Stronie Internetowej prawidłowe działalnie, czasami możemy na Twoim komputerze bądź urządzeniu mobilnym umieścić mały zestaw danych znany jako cookie. Plik typu cookie to plik tekstowy umieszczany przez serwer WWW na danym komputerze bądź urządzeniu mobilnym. Zawartość pliku cookie może być uzyskana bądź przeznaczona tylko do odczytu przez serwer tworzący dane cookie. Treść w pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych, a także pewnych liczb i znaków. Pliki typu cookie są unikalne dla przeglądarek internetowych bądź aplikacji mobilnych, z których korzystasz, i umożliwiają witrynom internetowym przechowywać dane takie jak Twoje preferowane ustawienia.

 

Wykorzystywane przez nas pliki cookie

Tak jak wiele innych witryn internetowych, Animaccord korzysta z preferencji użytkownika (te pliki cookie pozwalają witrynie internetowej na zapamiętanie wyborów dokonanych w przeszłości, np. preferowanego przez Ciebie języka) i ze statystycznych plików cookie (gromadzących informacje o tym, jak korzystasz z witryny internetowej, np. które witryny odwiedziłeś/-aś i w jakie łącza kliknąłeś/-aś), by polepszyć doświadczenie użytkownika. Żadna z tych informacji nie może zostać wykorzystania do zidentyfikowania Cię. Wszystko jest w formie zbiorczej, a zatem zanonimizowane. Ich jedynym celem jest poprawa funkcjonalności działania witryny. Zawiera się w tym pliki cookie od zewnętrznych usług analitycznych pod warunkiem, że pliki cookie są na wyłączne użytkowanie właściciela odwiedzanej witryny internetowej.

Istnieją również pewne pliki cookie, które musimy zawrzeć w celu funkcjonowania Strony Internetowej. Z tego względu nie potrzebują one Twojego wyrażenia zgody. Chodzi tu zwłaszcza o:

 – uwierzytelniające pliki cookie

– pliki techniczne cookie, wymagane w niektórych systemach informatycznych.

Uwierzytelniające pliki cookie są trzymane, kiedy logujesz się na Stronę Internetową, korzystając z naszych usług uwierzytelniania. Logując się, akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności. W innym wypadku możesz korzystać z naszej Strony Internetowej jedynie jako odwiedzający, bez możliwości zalogowania się na Stronę Internetową i korzystania z naszych usług.

Statystyczne pliki cookie możemy wykorzystywać celem lepszego zrozumienia, jak odwiedzający użytkownicy komunikują się z naszą witryną, poprzez gromadzenie i zgłaszanie anonimowych informacji.

Możemy również korzystać z narzędzia marketingowego Google Analytics (biznesowego obszaru w ramach Google Inc.), a pewne dane osobowe mogą zostać przekazane Google Inc., a następnie będą objęte ich regulaminem poufności, dostępnym pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Nie wykorzystamy plików cookie do żadnych celów niewymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Odwiedzający, którzy nie życzą sobie wdrożenia na swoim komputerze takich zasad dotyczących plików cookie, powinni dokonać koniecznych zmian, korzystając z instrukcji obsługi własnej przeglądarki.

 

W jaki sposób współdzielimy, ujawniamy lub przesyłamy Twoje dane osobowe

Możemy współdzielić Twoje dane osobowe z innymi partnerami, gdy usługi są dostarczane przez partnerów upoważnionych przez Animaccord. Jako firma globalna możemy ponadto współdzielić dane osobowe z filiami i spółkami zależnymi firmy Animaccord. Możemy współdzielić informacje o Tobie ze stronami trzecimi, które realizują usługi dla nas bądź w naszym imieniu wówczas, (a) gdy jest to wymagane dla przeprowadzenia Konkursu itp. zgodnie z zobowiązaniami prawnymi; (b) gdy prawo wymaga takiego ujawnienia tj. władzom nadzorującym; lub (c) gdy udzieliłeś / udzieliłaś takiego upoważnienia.

Możemy również ujawniać Twoje dane osobowe, gdy jesteśmy do tego zobligowani przez właściwe prawo, organ rządowy bądź organa ścigania. Możemy również ujawniać informacje osobiste, by chronić prawa, własność i bezpieczeństwo nasze lub naszych użytkowników, lub innych osób, i w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszego regulaminu (to uwzględnia wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami dla celów ochrony przed fałszerstwem i ograniczeniem ryzyka kredytowego), bądź gdy jesteśmy do tego zobligowani przez właściwe prawo, organ rządowy bądź organa ścigania.

Wszystkie uzyskane dane osobowe są przetwarzane przez firmę Animaccord, a w celach hostingu i zarządzania IT informacje i dane te są przechowywane na serwerach umiejscowionych na terenie Unii Europejskiej. Strony trzecie nie mają żadnego dostępu do Twoich danych osobowych, Animaccord zaś nie współdzieli informacji o Twoich danych osobowych z żadnymi stronami trzecimi, chyba że (a) jest to wymagane dla celów przestrzegania właściwych regulacji prawnych, i/lub (b) władze lokalne wymagają takiego ujawnienia w ramach jakiegokolwiek śledztwa lub (c) zgodnie z właściwymi prawami pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i/lub (d) gdy wyraźnie dostarczyłeś / dostarczyłaś swoją pisemną zgodę na ujawnienie takich danych stronie trzeciej.

Nie narażamy Twoich danych osobowych na podleganie procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje informacje osobowe przez dłuższy z następujących okresów:

 • (a) dopóki są potrzebne do danej działalności;
 • (b) przez taki okres przechowywania, jaki jest niezbędny dla celów spełniających wszelkie wymogi prawne i działalności rachunkowo-księgowej i raportowej.

Korzystamy z administracyjnych, technicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa, by lepiej chronić Twoje dane osobowe. Chociaż podjęliśmy stosowne środki, by zabezpieczyć dostarczane przez Ciebie informacje, to należy pamiętać, że pomimo naszych wysiłków nie istnieją środki bezpieczeństwa, które są doskonałe bądź nie do sforsowania, i żaden sposób przesyłania danych nie uchroni bezwzględnie przed jakąś formą przechwycenia danych bądź przed nadużyciem innego rodzaju. Każda informacja ujawniana w sieci jest narażona na przechwycenie i nadużycie ze strony osób nieupoważnionych. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa, jeśli podajesz swoje dane osobowe.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, wykorzystując narzędzia do automatycznego przetwarzania danych. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zarówno niezależnie, jak i z udziałem filii umiejscowionych poza Unią Europejską, mając na względzie, że dane osobowe nie będą nadzorowane przez takie filie i będą zbierane bez ich przechowywania, wyłącznie w celach przetwarzania. Zapewniamy, że nasze filie zapewnią odpowiedni poziom ochrony dla takich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z polskim prawem. Dane przetworzone na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane aż do jej ewentualnego wycofania.

 

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je kontrolować

To do Twoich obowiązków należy zapewnienie, że wszystkie dane osobowe przesłane firmie Animaccord są popranie wypełnione. Zachowujemy dokładność i kompletność danych osobowych i utrzymujemy dane zaktualizowane.

W zakresie wymaganym przez właściwie prawo, możesz mieć prawo do:

 • dostępu do określonych danych osobowych, które przechowujemy o Tobie,
 • zwrócenia się z prośbą o to, żebyśmy zaktualizowali i poprawili nieścisłości w owych danych,
 • sprzeciwienia się lub ograniczenia korzystania przez nas z Twoich danych osobowych, a także
 • zwrócenia się o usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Jeśli chciałbyś wyegzekwować któreś z powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem e-mailowym competition@animaccord.com i wysłanie nam zeskanowanej kopii (elektronicznego pliku graficznego) podpisanego oświadczenia. Wniosek może zostać sformułowany w dowolny sposób i musi zawierać informacje, które pozwolą nam na zidentyfikowanie Ciebie. Możemy odrzucić taki wniosek, jeśli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że wniosek jest oszukańczy, niewykonalny bądź może narazić prywatność innych osób.

Po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych Animaccord jest zobligowany do zaprzestania przetwarzania tych danych, a jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest dłużej wymagane dla celów ich przetwarzania – również do zniszczenia danych osobowych w najkrótszym możliwym czasie od daty otrzymania rzeczonego wycofania zgody, poza przypadkami, gdy zgodnie z przepisami prawnymi Animaccord ma prawo do przetwarzania danych osobowych bez przyzwolenia ze strony osób, których te dane dotyczą.

Wycofanie zgody nie wpływa jednak na legalność ani skuteczność tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją wcześniejszą zgodę, zanim zgłoszono wniosek o wycofanie; nie wpływa ono również na jakiekolwiek przetwarzanie danych w oparciu o inne uzasadnienie niż Twoja zgoda, a my podamy Ci dalsze informacje w kwestii, jak owe prawa wyegzekwować.

 

Prawo do skargi

Jeśli nie jesteś zadowolony / zadowolona ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem competition@animaccord.com.

Jeśli sądzisz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje osobiste informacje, nie stoi w zgodzie z właściwymi przepisami o ochronie danych, możesz skontaktować się z odpowiednimi władzami zajmującymi się ochroną danych osobowych. Możesz sprzeciwić się procesowi przetwarzania, jak również prawu do przenoszenia danych, i złożyć skargę do odpowiedniej władzy nadzorczej (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Będziemy wdzięczni za możliwość wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości, zanim zgłosisz się do powyższych władz, dlatego w razie takowych wątpliwości prosimy w pierwszej kolejności o skontaktowanie się z nami.

 

Termin na udzielenie odpowiedzi

Na wszelkie uzasadnione wnioski będziemy zawsze próbowali odpowiedzieć w najszybszym możliwym terminie. Jeśli Twój wniosek jest szczególnie rozbudowany bądź zgłosiłeś kilka wniosków, rozpatrywanie może potrwać dłużej. W takim wypadku poinformujemy Cię o tym i będziemy stosownie informować na bieżąco.

Możemy odmówić spełnienia żądania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, jeśli owo żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, zwłaszcza ze względu na swą powtarzalność.

 

Pytania

Jeżeli masz jakieś pytania w odniesieniu do niniejszej Polityki Prywatności bądź chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą e-mailową: competition@animaccord.com.

 

UWAGA, WAŻNE: PRZEKAZUJĄC NAM DANE I/LUB KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, CAŁKOWICIE WYRAŻASZ ZGODĘ NA TO, ŻE WSZYSTKIE PRZYSŁANE NAM PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEZ NAS PRZETWORZONE W SPOSÓB I DLA CELÓW OPISANYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAWIADAMIA CIĘ RÓWNIEŻ O PRAWACH DO OCHRONYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DOKONANIA – W KAŻDEJ CHWILI I NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN – ZMIAN W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI I OPUBLIKOWANIA ZAKTUALIZOWANEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI NA NASZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ.

Loaging...